Partagez vos passions
Rejoignez la communauté

 • linhlinh0000


  Hi everyone, nice to meet you. I am a technology lover and always want to learn as much as possible .

  • a posté un article :

   Thông tin sản phẩm Linkasper News

   Linkasper là trang thông tin sản phẩm tốt nhất hiện nay

   Tìm hiểu công nghệ là gì ?
   Công nghệ (technology) là việc vận dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật để cải tiến chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất.

   Công nghệ thay thế là khái niệm thường được dùng để chỉ loại hình công nghệ có những tính chất như sử dụng ít nguồn lực không thể tái tạo nhất, sử dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương, không gây ra tình trạng bóc lột hoặc bần cùng hóa đối với người lao động

   Khi có tiến bộ công nghệ, đường chi phí bình quân dài hạn của doanh nghiệp sẽ dịch chuyển xuống phía dưới, chẳng hạn từ AC1 đến AC2.

   Các thành phần của công nghệ
   Mỗi công nghệ đều bao gồm 4 thành phần chính:

   Kỹ thuật (T): bao gồm các máy móc thiết bị. Thành phần kỹ thuật là cốt lõi của bất kỳ công nghệ nào. Nhờ máy móc, thiết bị, phương tiện mà con người tăng được sức mạnh cơ bắp và trí tuệ trong hoạt động sản xuất.

   Con người (H): Bao gồm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng do học hỏi, tích luỹ được trong quá trình hoạt động, nó cũng bao gồm các tố chất của con người như tính sáng tạo, sự khôn ngoan, khả năng phối hợp, đạo đức lao động

   Thông tin (I): Bao gồm các dữ liệu về phần kỹ thuật, về con người và tổ chức. Các thông số về đặc tính của thiết bị, số liệu về vận hành thiết bị, để duy trì và bảo dưỡng, dữ liệu để nâng cao và dữ liệu để thiết kế các bộ phận của phần kỹ thuật. Thành phần thông tin biểu hiện các tri thức được tích luỹ trong công nghệ, nó giúp trả lời câu hỏi "làm cái gì" và "làm như thế nào".

  • a posté un article :

   Lựa chọn sản phẩm tốt nhất tại Linkasper

   Linkasper là trang thông tin sản phẩm tốt nhất hiện nay

   Tìm hiểu công nghệ là gì ?
   Công nghệ (technology) là việc vận dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật để cải tiến chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất.

   Công nghệ thay thế là khái niệm thường được dùng để chỉ loại hình công nghệ có những tính chất như sử dụng ít nguồn lực không thể tái tạo nhất, sử dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương, không gây ra tình trạng bóc lột hoặc bần cùng hóa đối với người lao động

   Khi có tiến bộ công nghệ, đường chi phí bình quân dài hạn của doanh nghiệp sẽ dịch chuyển xuống phía dưới, chẳng hạn từ AC1 đến AC2.

   Các thành phần của công nghệ
   Mỗi công nghệ đều bao gồm 4 thành phần chính:

   Kỹ thuật (T): bao gồm các máy móc thiết bị. Thành phần kỹ thuật là cốt lõi của bất kỳ công nghệ nào. Nhờ máy móc, thiết bị, phương tiện mà con người tăng được sức mạnh cơ bắp và trí tuệ trong hoạt động sản xuất.

   Con người (H): Bao gồm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng do học hỏi, tích luỹ được trong quá trình hoạt động, nó cũng bao gồm các tố chất của con người như tính sáng tạo, sự khôn ngoan, khả năng phối hợp, đạo đức lao động

   Thông tin (I): Bao gồm các dữ liệu về phần kỹ thuật, về con người và tổ chức. Các thông số về đặc tính của thiết bị, số liệu về vận hành thiết bị, để duy trì và bảo dưỡng, dữ liệu để nâng cao và dữ liệu để thiết kế các bộ phận của phần kỹ thuật. Thành phần thông tin biểu hiện các tri thức được tích luỹ trong công nghệ, nó giúp trả lời câu hỏi "làm cái gì" và "làm như thế nào".

  • a posté un article :

   Trang thông tin sản phẩm Linkasper

   Linkasper là trang thông tin sản phẩm tốt nhất hiện nay

   Tìm hiểu công nghệ là gì ?
   Công nghệ (technology) là việc vận dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật để cải tiến chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất.

   Công nghệ thay thế là khái niệm thường được dùng để chỉ loại hình công nghệ có những tính chất như sử dụng ít nguồn lực không thể tái tạo nhất, sử dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương, không gây ra tình trạng bóc lột hoặc bần cùng hóa đối với người lao động

   Khi có tiến bộ công nghệ, đường chi phí bình quân dài hạn của doanh nghiệp sẽ dịch chuyển xuống phía dưới, chẳng hạn từ AC1 đến AC2.

   Các thành phần của công nghệ
   Mỗi công nghệ đều bao gồm 4 thành phần chính:

   Kỹ thuật (T): bao gồm các máy móc thiết bị. Thành phần kỹ thuật là cốt lõi của bất kỳ công nghệ nào. Nhờ máy móc, thiết bị, phương tiện mà con người tăng được sức mạnh cơ bắp và trí tuệ trong hoạt động sản xuất.

   Con người (H): Bao gồm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng do học hỏi, tích luỹ được trong quá trình hoạt động, nó cũng bao gồm các tố chất của con người như tính sáng tạo, sự khôn ngoan, khả năng phối hợp, đạo đức lao động

   Thông tin (I): Bao gồm các dữ liệu về phần kỹ thuật, về con người và tổ chức. Các thông số về đặc tính của thiết bị, số liệu về vận hành thiết bị, để duy trì và bảo dưỡng, dữ liệu để nâng cao và dữ liệu để thiết kế các bộ phận của phần kỹ thuật. Thành phần thông tin biểu hiện các tri thức được tích luỹ trong công nghệ, nó giúp trả lời câu hỏi "làm cái gì" và "làm như thế nào".

  • a posté un commentaire sur l'article On Varietal Clock Parts as well as Their Advantages de metaldialface

  • a posté un commentaire sur l'article Clock Parts de clockpartslarge

  • a posté un commentaire sur l'article Quicks Strategies for Locating a Great Dentist de Placentiadentist1

  • a posté un commentaire sur l'article The Successful Pursuit of Happiness de ZoltanBathory

  Plus...

  Blogs favoris

  linhlinh0000 n'a pas encore de blogs favoris

  Suit 0 membres

  linhlinh0000 ne suit pas de membre

  Suivi par 0 membres

  linhlinh0000 n'est suivi par aucun membre