Partagez vos passions
Rejoignez la communauté

 • Luca-Lucian


  • a posté un article :

   Lucian din Samosata: Prietenii minciunii sau Incredulul
   Este vorba despre un dialog comic, ficțiune, între Tychiade și Philocles, scris de marele și inegalabilul filosof satirist, Lucian din Samosata, în jurul anului 186 d.C., într-un stil alert.  Lucian s-a născut &ic...

  • a posté un article :

   Lista papilor de la Sfântul Petru la Francisc
   Aici puteți viziona un filmuleț, circa 10 minute, cu înșiruirea tuturor celor care au ocupat Scaunul Apostolic al Sfântului Petru până la Papa Francisc. https://www.youtube.com/watch?v=305OOQGc2yY

  • a posté un article :

   Jerome et Augustin sur Gal 2, 11-14
   Au mois d'octobre j'ai participé à un colloque international, Hyeronimus noster, dédié à saint Jérôme à l'occasion du 1600-eme anniversaire depuis sa mort, en 419. Il est bien con...

  • a posté un article :

   Eusebiu de Cezareea - texte din Istoria bisericească și Viața lui Constantin
   Eusebiu de Cezareea, 265-339, este pionierul genului literar "istorie bisericească" și al "teologiei politice". Actor principal al discuțiilor teologice din secolul al IV-lea, Eusebiu a lăsat moștenire creștinismului o intensă activi...

  • a posté un article :

   Erezie și eretici la Sfântul Ieronim din Stridon
   Eretici și erezii la Sfântul Ieronim, Chronicon Eusebiu de Cezareea este primul care lasă posterității o lucrare intitulată Chronicon, un text istoriografic ce rezumă cronologia universală și biblică. Versiunea greacă ...

  • a posté un article :

   Argumentarea sfântului Augustin în favoarea Filioque
   Sfânta Scriptură nu spune explicit care este originea și rolul Duhului Sfânt în sânul Sfintei Treimi. Totuși ne dă indicii sigure pentru a ne spune că Duhul Sfânt nu este născut, unicul născut în ...

  • a posté un article :

   Scrisoarea lui Ariste către Philocrat
   Scrisoarea lui Ariste către Philocrat este un document ce poate fi datat din jurul anului 100 î.C. în care autorul povestește felul minunat în care a fost tradus Pentateuhul, primele cinci cărți ale Bibliei, din ...

  • a posté un article :

   Sfântul Augustin: Scrisoarea 73 - către sfântul Ieronim (404)
   Domnului meu, venerabil și mult iubit, confratelui său în preoție, Jeronim, Augustin îi transmite salutul său în Domnul. O neînțelegere pe fondul dialecticii oratorice 1. Cred că înainte ca tu să citeșt...

  • a posté un article :

   Simbolul cifrei "666" - Fiara din Apocalipsă
   Simbolismul cifrei 666 Despre acest simbolism s-au scris foarte multe. Aici doresc să aduc în atenția cititorilor doar unele ipoteze și posibilități de interpretare a cestei cifre, plecând de la comentarii patristice. ...

  • a posté un article :

   Motu Proprio - Aperuit illis - Papa Francisc
   Sărbătoarea liturgică a sfântului Ieronim, 30 sept. 2019, marchează începutul unui an dedicat acestui mare Părinte al Bisericii, care a lăsat una dintre cele mai bogate moșteniri teologice și cele mai numeroase studii bi...

  • a posté un article :

   Sfântul Augustin: Simbolul câtorva animale în Biblie
   Găina: simbolul înțelepciunii, al Bisericii sau al sufletului. Când Isus spune în Evanghelia după Matei că ar fi dorit să-i adune pe fiii lui Israel așa cum o găină își adună puii sub aripile sale (Mt 23, 3...

  • a posté un article :

   Saint Jerome a Paula et a Eustochia sur l'epitre aux Galates
   En 387 saint Jerome écrit a Paula et Eustochia sur son commentaire fait a l'épître de saint Paul aux Galates. (http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/frk.htm#j) 1) Mort de la vénérable Albina. &md...

  • a posté un article :

   Simbolismul toiagului-șarpe al lui Moise în exegeza sfântului Augustin
   Dumnezeu l-a ales pe Moise, conform textelor biblice, să elibereze din mâna egiptenilor Poporul lui Israel aflat în robie de mai multe secole. La început timid, Moise intră în "jocul" lui Dumnezeu, îi cere s...

  • a posté un article :

   Tablele Legii lui Moise
   Știm cu toții că Moise s-a urcat pe muntele Sinai unde a primit cele 10 porunci, Decalogul, pe două table de piatră, scrise chiar de degetul lui Dumnezeu (vezi Dt 4, 13 - Dt 5, 22 - Dt 10, 1-2). Plecând de la acest însemnat...

  • a posté un article :

   Decretum Gelasianum - Decretul Gelasian (sec. VI)
   Scrisoare decretală cu privire la cărțile biblice recunoscute canonice de Biserică  I. Cu privire la credința în Isus Cristos trebuie să o mărturisim astfel: Duhul Sfânt sălășluiește în Cristos sub șapte f...

  • a posté un article :

   Sfântul Augustin: Explicația parabolei "fiului risipitor" -
   Întreaga viață și experiență spirituală a sfântului Augustin (343-430) poate fi citită la lumina experienței "fiului" risipitor din parabolă. Puține sunt lucrările și discursurile în care să nu facă aluzie la...

  • a posté un article :

   Sfântul Ieronim: Explicarea parabolei "fiului risipitor" - către Papa Damasie I
   Papa Damasie I, al 37-lea episcop al Romei (366-384), îi cere secretarului și arhivistului bibliotecii Vaticane, Ieronim, să-i explice parabola celor doi fii și a tatălui milostiv din Evanghelia după Luca, capitolul 15. Parabola ...

  • a posté un article :

   Sfântul Ieronim: Despre simbolismul cărților biblice - cifra 22
   Evreii au 22 de litere în alfabetul lor, le fel cum au și sirienii în limba lor și caldeenii, a cărăr limbaj este asemănător cu al evreilor; chiar dacă forma literelor, a unora și a altora, este diferită, au totuș...

  • a posté un article :

   Sfântul Ieronim: Scrisoare către Didier despre traducerea Pentateuhului (380)
   În jurul anului 380, sfântul Ieronim este solicitat să realizeze traducerea Pentateuhului, primele cinci cărți din Biblie, din limba originală, ebraică, în limba vulgată, latină, folosind același procedeu deja util...

  • a posté un article :

   Iustin Filosoful: Despre învierea trupului
   Tratatul Despre învierea trupului a sfântului Iustin Filosoful, născut la Neapolis (astăzi Cisjordania, la începutul sec. al II-lea, mort ca martir în jurul anului 165 la Roma, este o una din cele mai antice demons...

  • a posté un article :

   Sinodul de la Laodiceea și canoanele lui (360 sau 364)
   Conciliul de la Laodiceea (probabil 360 sau 364) Astăzi, când vine vorba despre relațiile dintre ortodocși și catolici, în particular când se vorbește despre posibilitatea de a se ruga unii cu alții sau de a &ic...

  • a posté un article :

   Synodikon-ul orthodoxiei
   Documentul tradus aici, numit Synodikon-ul orthodoxiei, marchează sfârșitul luptei anti-iconoclaste în Orient și începutul unei lungi tradiții, care durează până astăzi, și anume: "duminica orthodoxiei", sau ...

  • a posté un article :

   Protoevanghelia după Iacob
   Protoevanghelia după Iacob este una dintre cele mai fascinante și savuroase scrieri ale creștinismului antic, secolul al II-lea, pusă sub patronajul unui discipol al lui Isus, numit Jacob cel Drept, sau Fratele Domnului, mort marti...

  • a posté un article :

   Evanghelia după Jean d'Outremeuse - texte despre nașterea lui Isus Cristos
   Un text din sec. XIV numit : Evanghelia după Jean d’Outremeuse[1]  (Myreur, I, p. 307-347 passim)   Text original și traducerea în românește     Textul de față, tradus pen...

  • a posté un article :

   Simbolistica numelor și cifrelor în Biblie
   Orice text religios, de orice natură ar fie el și despre orice religie am vorbi, este prin definiție un text simbolic, transmițător al unui mesaj de suflet pentru cei ce trăiesc în respectiva religie. Creștinismul nu face excep...

  • a posté un article :

   O istorie a "Bibliotecii bizantine" a Asumpționiștilor
   Interesul Fondatorului Părinților Augustinieni Asumpționiști s-a îndreptat foarte devreme către lumea bizantină, celălalt plămân al creștinismului. Din 1054 a dispărut aproape complet interesul celor două părți ale ...

  • a posté un article :

   Martirul Sfântului Lucian din Antiohia
   Lucian s-a născut la Samosata (Turcia), în anul 240, într-o familie păgână. Copil fiind arată înclinații spre studiu. Astfel cunoaște marile școli filosofice pe care le și frecventează. Însă dragoste...

  • a posté un article :

   Sinoade ariene în secolul al IV-lea
   Simbolul de la Niceea, din anul 325, a devenit normă de credință - regula fidei - pentru Biserica întreagă; o expresie, homoousion - deoființă sau consubstanțial, și o explicitare a ei: născut din ousia - esența sau substan...

  • a posté un article :

   Eorile lui Origen din De Principiis/Peri Archon, după Ieronim
   Sunt bine cunoscute, în literatura patristică opiniile lui Ieronim din Stridon, sfântul Ieronim în calendarele catolice (30 septembrie) / fericitul Ieronim în calendarele ortodoxe (15 iunie), cu privire la "ero...

  • a posté un article :

   Iustin Filosoful: Apologia prima
   Persecuțiile stârnite împotriva creștinilor primelor veacuri a dat naștere în Biserică unui gen literar aprte, apologia. Creștinii au simțit nevoia să se apere împotriva principalelor acuze pentru care erau co...

  Plus...

  Blogs de Luca-Lucian

  Blogs favoris

  Luca-Lucian n'a pas encore de blogs favoris

  Suit 0 membres

  Luca-Lucian ne suit pas de membre

  Suivi par 0 membres

  Luca-Lucian n'est suivi par aucun membre