Partagez vos passions
Rejoignez la communauté

 • vsetgiakhang


  Hợp Tác Xã Vận Tải Gia Khang (HTX Gia Khang) là thành viên trực thuộc Tập đoàn VSETGROUP thành lập với mục tiêu chuyên sâu cung cấp các giải pháp vận tải hành khách và hàng hóa, cho thuê xe tự lái, cấp phù hiệu vận tải, cho thuê kho bãi…

  • Pas d'activité récente pour le moment

  Blogs de vsetgiakhang

  vsetgiakhang n'a pas encore de blogs

  Blogs favoris

  vsetgiakhang n'a pas encore de blogs favoris

  Suit 0 membres

  vsetgiakhang ne suit pas de membre

  Suivi par 0 membres

  vsetgiakhang n'est suivi par aucun membre