Partagez vos passions
Rejoignez la communauté

 • klimamy


  • a posté un article :

   na kredyt
   Człowiek może pracować własnymi rękami albo przy pomocy narzędzi. Dzięki narzędziom zrobi więcej. Nawet jak pożyczy od drugiego człowieka narzędzia to wytworzy na tyle dużo, że zapłaci częścią produktów za użyczeni...

  • a posté un article :

   skrótowo
   Trudno zawrzeć obserwacje i lektury półwiecza, w krótkiej polemice. Nad medialnymi Prawdami Objawionymi pracowano zresztą znacznie dłużej…. To raczej sugestia z mojej strony- przemyślenia czy poszukania innych wyt...

  • a posté un article :

   kapitał
   Bieda nie zależy od wysokości podatków jakie państwo pobiera ale od ilości kapitału jakim społeczeństwo dysponuje. Państwo środki zabierane w podatkach przeznacza na konsumpcję a nie na tworzenie dóbr kapitałowych. ...

  • a posté un article :

   dowolnie
   Bankructwa dotykają wyłącznie tych, którzy wykorzystują dobra rzadkie niezgodnie z potrzebami innych ludzi. Takie bankructwa powodują naprawę zaistniałej sytuacji i przekazanie dóbr rzadkich w inne ręce. To jest kwinte...

  • a posté un article :

   produktywnie
   1. Zgadzamy się więc, że kapitalizm wytwarza ogromne nierówności z powodu swej innowacyjności i  ekspansywności. Ale ta innowacyjność i ekspansywność powoduje nie tylko zwiększenie mobilności pionowej ludzi, ale tak...

  • a posté un article :

   koszt
   Dodam jeszcze tylko to, że wysokie płace oznaczają w kapitalizmie rynkowym wysokie koszta pracy, a więc powodują one wzrost bezrobocia, jako że kapitalistom opłaca się wtedy jeszcze bardziej zastępowanie pracy ludzi – pracą ...

  • a posté un article :

   płaca
   „Kapitalizm rynkowy polega na niestabilności, na tym, ze na ryku wszystko się ciągle zmienia: podaż, popyt, ceny (w tym kursy walut czyli ceny dewiz i stopy procentowe czyli ceny pieniądza) oraz ceny akcji czyli szacunek rentowno...

  Plus...

  Blogs de klimamy

  Blogs favoris

  klimamy n'a pas encore de blogs favoris

  Suit 0 membres

  klimamy ne suit pas de membre

  Suivi par 0 membres

  klimamy n'est suivi par aucun membre